تضمین بازگشت پول

',adl;, ',adl ;, گوشیم کو گوشیمکو #ردیابی سریع سامانه اعلام مفقودی

» در صورتی که تا یک هفته پس از ثبت گوشی یا تبلت گم شده تان در سامانه گوشیمکو به هر دلیلی، از انجام ردیابی گوشی یا تبلت مفقودی تان منصرف شوید 100% مبلغ واریزی به حسابتان برگشت خواهد شد. فقط کافی است اسم و شماره کارت بانکی تان را به شماره موبایل 09301734249 پیامک بزنید

»» همچنین در صورتی که طی فرآیند ردیابی (از لحظه ثبت سفارش ردیابی به مدت سه ماه) خودتان موفق به یافتن گوشی یا تبلت گم شده تان شدید، علی رغم هزینه های صورت گرفته توسط گوشیمکو، 100% مبلغ واریزی به حسابتان برگشت خواهد شد. فقط کافی است اسم و شماره کارت بانکی تان را به شماره موبایل 09301734249 پیامک بزنید

»»» ردیابی گوشی یا تبلت های گم شده تان از لحظه ثبت در سامانه تا مدت سه ماه مورد ردیابی قرار می گیرد و به محض روشن شدن مورد کشف قرار می گیرد.