انصراف از ردیابی و عودت مبلغ واریزی

بدلیل هزینه های ردیابی که متوجه گوشیمکو می شود، حداکثر تا یک هفته پس از ثبت درخواست بررسی، امکان عودت وجه وجود دارد. لذا پس از اعلام انصراف از طریق این فرم، موضوع بررسی و مبلغ واریزی شما به شماره کارت اعلامی واریز خواهد شد

در صورت عدم دریافت پیامک نتایج ردیابی لطفا از قسمت «پیگیری مجدد» اقدام کنید

کارت بانکی حتما بنام خودتان باشد

CAPTCHA
لطفا صبر کنید