انصراف از ردیابی و عودت مبلغ واریزی

بدلیل هزینه های ردیابی که متوجه گوشیمکو می شود، حداکثر تا یک هفته پس از ثبت درخواست بررسی، امکان عودت وجه وجود دارد. لذا پس از اعلام انصراف از طریق این فرم، موضوع بررسی و مبلغ واریزی شما به شماره کارت اعلامی واریز خواهد شد

شماره کارت اعلامی حتماْ می بایست بنام خود شما باشد

لطفا صبر کنید